Logo
phone   spliter   telegram 
سخن روز : بعضی‌‌ها آنقدر فقیر هستند که تنها چیزی که دارند پول است
شنبه 10 اسفند 98

بهره برداری از پروژه تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی- انسانی شرکت سیمان کویر کاشان به ظرفیت 30 مترمکعب


شرکت سیمان کویر کاشان بنا به خط مشی شرکت و حسب رسالت حفظ محیط کار انسانی و در جهت حفظ منابع ملی و شاخص های زیست محیطی براساس طراحی های صورت گرفته موفق به اجرای پروژه تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی- انسانی جهت کلیه دپارتمانها گردیده که از تاریخ 1 / 5 /1398 راه اندازی و به بهره برداری رسیده است.