Logo
phone   spliter   telegram 
سخن روز : بعضی‌‌ها آنقدر فقیر هستند که تنها چیزی که دارند پول است
شنبه 18 آذر 2

پرداخت سود سهام صاحبان سهام سال مالی منتهی 30 / 9 / 1400

براساس تصمیمات اتخاذ شده در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ 1401/01/28 (مربوط به سال مالی منتهی به 1400/09/30) شرکت سیمان کویر کاشان به ازای هر سهم سود نقدی معادل 4،500 ریال پرداخت می نماید