Logo
phone   spliter   telegram 
سخن روز : بعضی‌‌ها آنقدر فقیر هستند که تنها چیزی که دارند پول است
شنبه 25 اردیبهشت 0

مراسم درختکاری اسفند ماه 1399

به پاس بزرگداشت روز درختکاری و به یاد همکاران ارجمند از دنیا رفته که در سنگر کار و تلاش فعالیت داشتند در حرکتی نمادین مدیریت و جمعی از همکاران شرکت نسبت به کاش درخت اقدام نمودند.