Logo
phone   spliter   telegram 
سخن روز : هر افتخاری از جسارت شروع کردن برخاسته است.
شنبه 25 اردیبهشت 0

موفقیت در کسب گواهینامه های استاندارد ISO 45001:2018 ،ISO 14001:2015 و    ISO 9001:2015

بسیار خرسندیم که در ورقی دیگر از روزگار شاهد افتخاری جدید در روند موفقیت شرکت سیمان کویر کاشان هستیم. اکنون که شرکت سیمان کویر کاشان با برنامه ریزی، مدیریت و اتکاء بر تلاش همکاران متعهد خود موفق به کسب گواهینامه استاندارد ISO 45001:2018، ISO 14001:2015 و ISO 9001:2015 شده است، ضمن تبریک این موفقیت از زحمات کلیه همکاران محترم تشکر و قدردانی می نماید.

امید است در سایر پروردگار و با بهره گیری از تجربیات و توانمندی همکاران متعهد همواره در اعتلای آرمان های شرکت سیمان کویر کاشان موفق و سربلند باشیم.

عبدالرضا خادمی

مدیر عامل

اسفند ماه  1399