Logo
phone   spliter   telegram 
سخن روز : هر افتخاری از جسارت شروع کردن برخاسته است.
یکشنبه 6 اسفند 2

مشتري گرامي:

با تشکر از خرید شما و با امید به ادامه و گسترش همکاری ها، مفتخر خواهیم شد که با اطلاع از نظرات جنابعالی، تمهیدات موثری را در جهت برآورده کردن انتظارات و ارائه خدمات بهتر فراهم آوریم.

  • در صورت درج مشخصات فردی و شرکتی، کلیه اطلاعات این فرم محرمانه تلقی شده و از آن صرفاً به منظور شناسایی نظرات و خواسته های مشتریان و تلاش برای فراهم کردن شرایط مطلوب تر برای ارتقاء رضایت آنان استفاده خواهد شد.
  • خواهشمند است فرم مزبور را پس از تکمیل به شماره فاکس 89771733 واحد ارتباط با مشتری ارسال فرمایید.

با تشکر

مدیر عامل

شرکت سیمان کویر کاشانحضوری غیرحضوری
بلی خیر
فله پاکتی
بلی خیرعالی خوب متوسط ضعیف
عالی خوب متوسط ضعیف
عالی خوب متوسط ضعیف
عالی خوب متوسط ضعیف
عالی خوب متوسط ضعیف
عالی خوب متوسط ضعیف
عالی خوب متوسط ضعیف
عالی خوب متوسط ضعیف
عالی خوب متوسط ضعیف
عالی خوب متوسط ضعیف
عالی خوب متوسط ضعیف
عالی خوب متوسط ضعیف
عالی خوب متوسط ضعیف
عالی خوب متوسط ضعیف
عالی خوب متوسط ضعیف
عالی خوب متوسط ضعیف
عالی خوب متوسط ضعیف